- A A A +
NZOZ "Kinezis" s.c. ma do zaoferowania specjalny program leczenia wad postawy dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, co pozwala odpowiednio dopasować zestaw ćwiczeń do wady dziecka.
Oferujemy rehabilitację między innymi takich wad:
  • Plecy okrągłe, wklęsłe, wklęsło-okrągłe,
  • Boczne skrzywienie kręgosłupa - skolioza
  • Wady klatki piersiowej- lejkowata, kurza
  • Wady kończyn dolnych - kolana koślawe,  kolana szpotawe, stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona,
  • Błędy postawy - odstawanie łopatek, asymetrię barków, asymetrię żeber i klatki piersiowej
Wobec wzrostu liczby dzieci i młodzieży z wadami postawy w obszarze miasta Limanowa, chcielibyśmy pomóc w leczeniu tych schorzeń. Jest to bardzo ważne gdyż nie leczone mogą się pogłębiać i doprowadzić do wielu zniekształceń, a w przyszłości powodować ból i utrudniać prawidłowe funkcjonowanie. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z naszą ofertą!

Oferujemy indywidualną gimnastykę, która będzie odpowiednia dla danego dziecka, warunkujemy diagnozę i przeszkolenie do późniejszych samodzielnych ćwiczeń w domu.

Godzina ćwiczeń w NZOZ "Kinezis" s.c. to koszt 25zł. Dzieci z wadami leczymy specjalną metodą PNF, wykorzystując taśmy, piłki, krążki równoważne firmy Thera-Band. Ćwiczenia prowadzą fizjoterapeuci z tytułem magistra i międzynarodowym certyfikatem metody PNF. Żeby terapia przyniosła korzystny efekt dziecko powinno uczęszczać 2-3 razy w tygodniu na zajęcia.

Metoda PNF w skoliozach - jak wygląda leczenie?

Skolioza to deformacja kręgosłupa zachodząca w trzech płaszczyznach. Terapia grupowa u dzieci z tą dysfunkcją jest niewskazana, nie gwarantuje zatrzymania progresji skrzywienia, bądź jego korekcji.  Metoda PNF to metoda dająca możliwość oddziaływania na układ mięśniowy, nerwowy i kostny. Dokładna analiza funkcjonalna w połączeniu z bogatym warsztatem zasad i technik pozwala na zastosowanie indywidualnej terapii dostosowanej ściśle do potrzeb dziecka. Analiza parametrów skrzywienia i wybór odpowiednich wzorców ruchowych kończyn górnych, dolnych, wzorców łopatek, miednicy, głowy lub tułowia, pozwala na uzyskanie korekcji kręgosłupa w przestrzeni w trzech płaszczyznach, niezależnie od ilości łuków skoliozy. We wzorcach stosowany jest opór  manualny wykonywany przez terapeutę. Ręce przykładane są w ściśle określonych miejscach tak aby wywołać zaplanowany efekt ruchowy i umożliwić dozowanie oporu odpowiednio do potrzeb terapii. Przyłożenie rąk pozwala terapeucie na lepszą kontrolę pracy dziecka i poprowadzenie ruchu w najbardziej efektywny sposób. Terapia prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych ma na celu utrwalenie osiągniętej korekcji i przygotowanie dziecka do wykonywania codziennych aktywności przy optymalnie poprawnym ustawieniu kręgosłupa i miednicy. Duża różnorodność pozycji, bodźców, zadań ruchowych i indywidualne podejście czynią terapię interesującą dla pacjentów. Metoda PNF powoduje korekcje skoliozy, prawidłowe odruchy postawy i reakcje równoważne, oraz bardziej ekonomiczny chód. Bezwzględnym warunkiem sukcesu podjętych działań jest zaangażowanie się dziecka i jego rodziny w terapię i codzienne wykonywanie zaleconych ćwiczeń.

Korzyści z pracy w koncepcji PNF to :
  • Metoda przyjazna dla pacjenta - oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
  • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
  • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.


Wszystkie prawa zastrzeżone © by Kinezis.pl | 2010